Algemene Voorwaarden voor www.no-border.nl
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.no-border.nl, zoals deze is opgesteld door JR Media & E-commerce. Op deze pagina vind u de algemene voorwaarden waar wij aangeven onder welke regels wij onze informatie op de website aanbieden aan u.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de website is natuurlijk gratis en dit zal altijd zo blijven. Als u informatie van no-border.nl verspreidt of overneemt voor commerciële doeleinden kan dit gevolgen hebben. De informatie op de website is alleen geldig te hergebruiken wanneer dit afgesproken is met JR Media & E-commerce.

Zonder duidelijke toestemming van JR Media & E-commerce is het verboden om media en tekst te hergebruiken. Het eigendom berust bij JR Media & E-commerce.

Voor de prijzen die op no-border.nl staan streven wij naar een hoge nauwkeurigheid van de bedoelde prijzen. De programmeer/type fouten die kunnen ontstaan vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met JR Media & E-commerce te mogen claimen of te veronderstellen.

JR Media & E-commerce is altijd bezig om de website zo actueel mogelijk te houden. Het kan zijn dat ondanks alle inspanningen de informatie of inhoud op de website onjuist of onvolledig is. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten die op JR Media & E-commerce worden aangeboden zijn zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. JR Media & E-commerce accepteert geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Als deze algemene voorwaarden wijzigen kunt u de meest recente versie op deze pagina vinden.