Hoe dragen casino’s bij in de strijd tegen verduurzaming?

Door jrmene in Duurzaam
Casino

Het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen (afgekort mvo) is een topic dat op alle vlakken in de samenleving hoog op de agenda staat. Anno 2020 kunnen we er niet meer omheen. Zowel grote als kleine bedrijven dragen hun steentje bij om de wereld een stukje mooier en schoner te maken. Dit geldt ook voor de casino branche. Er wordt ook wel gezegd dat casino’s verduurzaming tegengaan. Maar is dit wel zo? Beter kan worden gekeken naar de kansen en de mogelijkheden die in het verschiet liggen. Door krachten te bundelen en het besef te laten doordringen dat ieder individu en ieder bedrijf een verschil kan maken, ontstaan de mooiste dingen en projecten, zo ook voor de casino’s. Welke dit zijn, is te lezen in deze branche.

Veel mogelijkheden en kansen in de casino branche

In deze branche bestaan er dan ook veel mogelijkheden om de casino’s te kunnen gaan verduurzamen. De casino branche is een branche die verduurzaming kan tegenwerken. Dit komt doordat er ontzettend veel stroom moet worden gebruikt. Onder andere de speelautomaten, roulette tafels en verlichting moeten van stroom voorzien worden. Dit gaat om gigantische aantallen. Ook wordt er veel gevraagd qua energie om deze casino’s draaiende te kunnen houden. Daarom is er veel winst te behalen in het kader van verduurzaming. Het stemt velen blij en tevreden dat dit proces al in gang is gezet. In deze coronatijd, waarin het niet mogelijk is om met veel mensen bij elkaar te komen, zijn de casino’s ook genoodzaakt alternatieven te bedenken om toch winst en omzet te kunnen behalen.

De realisatie van een online casino in 2021

Daarom ervaren steeds meer mensen wereldwijd een zogeheten online casino. Deze online casino’s maken veel mogelijk voor duurzaamheid binnen de branche. In het voorjaar van 2021 wordt de wet kansspelen op afstand rondgemaakt. Door dit nieuwe fenomeen ontstaan er tal van mogelijkheden om duurzaamheid in deze branche te realiseren. Ten eerste is het niet meer nodig dat mensen gaan reizen om de casino’s te bezoeken. Dit scheelt een flinke besparing op de uitstoot van CO2. Een ander voorbeeld is de verminderde productie van afval door de horeca en restaurants. Het aanbieden van een online casino betekent een forse daling in het energieverbruik. Dit kan wel oplopen tot een besparing van maar liefst 20%. Het verbruik kan verder worden teruggedrongen door in kaart te brengen welke apparaten nu precies de meeste stroom en energie verbruiken. Daardoor wordt de aanpak nog effectiever en efficiënter.

Vanaf welk jaar zullen we vermoedelijk volledig elektrisch rijden?

Door jrmene in Duurzaam
Elektrische auto

Tesla is de afgelopen jaren ontzettend gegroeid in populariteit en marktomzet. De verwachting is dat dit de komende jaren alleen nog maar zal toenemen. Tesla heeft ontzettend veel potentieel om verder te groeien. Niet voor niets is Tesla het eerste bedrijf dat met de elektrische auto op de proppen kwam. Een bewonderenswaardige ontwikkeling, dat mede mogelijk werd gemaakt door het onvermoeide doorzettingsvermogen van oprichter Elon Musk.

Tesla gaat het straatbeeld domineren

Het straatbeeld begint de elektrische auto te omarmen, totdat op een gegeven moment het straatbeeld gedomineerd wordt door elektrische auto’s. Dit is een mooie ontwikkeling. Natuurlijk wordt de elektrische auto aangeschaft vanwege de vele fiscale voordelen die gestimuleerd worden door de overheid. Buiten het rooskleurige financiële plaatje, geeft de Tesla ontzettend veel rijplezier en comfort. Snelheid, plezier en milieubewust zijn belangrijke pijlers bij Tesla.

Heuglijke verwachtingen

Een andere heuglijke verwachting is dat men in 2050 in Europa elektrisch zal gaan rijden. De personenauto’s zullen dan niet langer worden aangedreven door brandstofmotoren en dieselmotoren, maar een elektromotor met elektriciteit uit batterijen. Om dat laatste is nog steeds veel te doen. Toch blijkt dat de winning van batterijen en de afbreuk daarvan steeds milieubewuster wordt bewerkstelligd. Er moet echter nog wel worden gedaan voordat het mogelijk is dat men in 2050 allemaal elektrisch kan rijden. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van voldoende laadpalen. Dit is nu al een serieus probleem. Door de toename aan elektrische auto’s betekent dit dat dit iets vergt van het laadnetwerk in Nederland en geheel Europa. Momenteel zijn er al te weinig laadpalen voor de hoeveelheid aan elektrische auto’s.

Fiscale voordelen als je in een EV rijdt

Daarnaast zal het aantrekkelijk moeten worden gemaakt om in een EV te rijden. Dit kan door de verbreding en de uitbreiding van de fiscale voordelen die er momenteel zijn. Een aantal jaren geleden betaalde je bijvoorbeeld helemaal geen bijtelling als je een Tesla aanschafte. Dit is anno 2021 wel anders. In 2019 betaalde je 4% over de volledige aanschafwaarde van de Tesla. In 2021 is dit percentage verdubbeld. Stapsgewijs wordt dit opgeschaald naar 22% vanaf 2026. Verder is de actieradius (het bereik van de auto, met andere woorden: hoe ver kun je rijden?) van Tesla al erg indrukwekkend. In de toekomst zal de actieradius alleen nog maar worden verbeterd. Dit vormt al jaren geen obstakel meer.

Laten we hopen dat het doel uit 2050 wordt waargemaakt en dat iedereen tegen die tijd een elektrische auto heeft. Goed voor het milieu en voor je portemonnee.

Verduurzaming van de landbouw in Nederland

Door jrmene in Duurzaam
Landbouw Nederland

Duurzaamheid speelt al jaren een zeer frequente rol in het leven van mensen. Dit onderwerp zal alleen maar in populariteit gaan stijgen. Op ieder facet en op ieder vlak in de samenleving is er mogelijkheid tot verduurzaming. Er wordt veel aan gedaan om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken en te minimaliseren, zodat de aarde ook weer aan volgende generaties kan worden doorgegeven.

Moderne technologie inzetten om de landbouw te verduurzamen

In de landbouw zijn ze ook van verduurzaming doordrongen. Nederland kan worden beschreven als ‘the state of the art’; beter bestaat er niet en loopt dus voorop. Op duurzaamheidsvlak kan er nog veel winst worden behaald. Nederland zit ongeveer op 10% van de doelen die op duurzaamheid gehaald dienen te worden. Dat percentage moet natuurlijk de komende jaren fors omhoog. En dat is geen eenvoudige opgave, zo weten ze de kenners dat ook in de landbouw. Teneinde dit percentage een flinke boost te kunnen geven, wordt er al gekeken naar precisie-landbouw. Hierbij zal er veel gebruik worden gemaakt van moderne techniek om de verduurzaming in de landbouw van Nederland te kunnen optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van speciale drones zodat nauwkeurig kan worden bekeken of en welke bestrijdingsmiddelen er nodig zijn op delen van een perceel. Daarnaast kunnen er robots worden ingezet die dit werk kunnen uitvoeren en zieke plantjes en onkruid uit de grond trekken. Door de technologie in te zetten en te verbeteren, kunnen er nieuwe banen worden gecreëerd en blijft ook de landbouw innoveren en aantrekkelijk voor jonge mensen.

Andere voorbeelden van verduurzaming

Daarnaast wordt nauw gekeken naar de huidige consumptie van vlees. De tendens is zichtbaar dat steeds meer mensen minder vlees gaan eten. Dan word je geen vegetariër of veganist genoemd, maar wel een flexitariër genoemd. Het eten van minder vlees heeft ook effect op de vleesfabrikanten en de landbouw. Om die reden worden er meer vleesvervangers geproduceerd; daar is steeds meer vraag naar. Andere voorbeelden van verduurzaming in de landbouw zijn het doorvoeren van duurzaamheid in alle facetten, bijvoorbeeld welzijnsvriendelijke huisvesting met veel daglicht of voer uit restproducten. Ook het opwekken van eigen energie is een mooi voorbeeld van verduurzaming; er zijn dan geen fossiele brandstoffen meer nodig. Al met al is er nog veel werk aan de winkel, maar er liggen reeds veel ideeën op de tafel die direct geïmplementeerd kunnen worden. Dit lukt de ene ondernemer beter dan de andere.

Het effect van COVID-19 op het milieu

Door jrmene in Duurzaam
Corona milieu

Deze ongekende pandemie heeft wereldwijd ieder individu stilgezet, ondernemers geraakt en vele slachtoffers gemaakt. Het leven is ontregeld geraakt en dat allemaal dankzij één op het oog onzichtbaar virus. De werkloosheid heeft bovendien een enorme stijging laten zien. Wie had een jaar geleden kunnen indenken dat de wereld er nu zo uit zou zien? Er zijn nog genoeg redenen te bedenken waarom het coronavirus iedereen zo heeft geraakt. Toch kun je ook kijken naar de – hoe wrang ook – positieve gevolgen van het virus. Op het milieu en het klimaat, om eens een paar voorbeelden te noemen. Om verspreiding te voorkomen en uit angst om besmet te raken, blijven zoveel mensen gedwongen binnen.

Sterke daling van fossiele brandstoffen en vermindering CO2-uitstoot

Allereerst is er veel minder reisbeweging te zien. Tijdens de spitsuren op werkdagen zijn er haast geen files meer te ontdekken. Mensen werken nu veelal vanuit huis en hoeven daardoor niet meer naar kantoor te reizen. Ook het openbaar vervoer telt veel minder reizigers. Hogescholen en universiteiten bieden zoveel mogelijk online lessen aan, waardoor het reizen naar scholen overbodig is geworden. Ook zijn er drastisch minder vliegtuigen in de lucht. Het vliegverkeer ligt dus grotendeels plat en veel industriële activiteiten zijn stilgelegd. Doordat de wereld tot stilstand is gekomen, is de CO2-uitstoot sterk gedaald. Bovendien is een andere duidelijke aanwijzing voor de enorme gevolgen van de coronacrisis de sterke daling in het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit betreft dus een scherpe doch tijdelijke daling van de CO2-uitstoot. Als deze situatie van korte duur is, dan zal snel alles weer gaan opstarten zodat de CO2-uitstoot teruggaat naar het oude niveau.

Keerzijde van de medaille

Helaas wordt het milieu als afvalbak gezien voor mondkapjes en latex handschoenen. Sinds de mondkapjesplicht die inging op 1 december worden mondkapjes massaal gedumpt in de natuur. Niemand durft deze natuurlijk aan te raken, met als gevolg dat er nu al duizenden mondkapjes in de oceanen drijven.

Op adem komen

De natuur kan dus even op adem komen, maar niemand weet voor hoe lang. Bovendien is er veel onderzoek gedaan naar de schonere lucht en het heldere water. Daaraan is op te merken dat de natuur zich aan het herstellen is als gevolg van de verminderde fossiele activiteit. Doordat er aanzienlijk minder verkeerd op de weg is en in de lucht, is het ook schoner. Er zwerft minder afval en er is minder vervuiling. Daarom is er ook een winnaar te benoemen in de coronacrisis, en wat voor een: het milieu. Toch is de vraag of de natuur zich kan blijven herstellen of beter gezegd de aarde wanneer deze crisis ten einde komt.