Categorie op Juridisch

Inkomsten uit cryptocurrency: dit is wat je aan belasting betaalt

Door jorrob in Juridisch
Cryptocurrency

Wat zijn nu eigenlijk cryptovaluta?

Je hebt vast wel eens gehoord van bitcoins. Bitcoins is een voordeel van één van de vele soorten waaruit cryptovaluta bestaat. Cryptovaluta zijn digitale ruilmiddelen. Bij deze digitale ruilmiddelen komt geen officiële tegenpartij aan te pas. Een voorbeeld van zo’n tegenpartij is de bank. Bij cryptovaluta is er sprake van transacties. Er worden honderden van zulke transacties gedaan per dag over de hele wereld. De meeste van deze transacties vinden plaats via de zogeheten omwisselplatforms. Bij deze omwisselplatforms kun je tegen betaling van het ‘gewone’ geld cryptovaluta kopen of omwisselen tegen andere cryptovaluta. Niet alleen via omwisselplatforms, maar ook via mining kun je cryptovaluta verwerven.

Ik ben particulier en ik bezit cryptovaluta, hoe zit dat?

Cryptovaluta horen tot je bezittingen in box 3 wat betreft belastingen. Het eerste wat je moet doen is van je cryptovaluta de waarde aangeven in het economische verkeer op 1 januari. 1 januari is de peildatum. Het is belangrijk om daarbij de koers op de peildatum van het gebruikte omwisselplatform te hanteren. Dit kunnen verschillende soorten omwissel platforms zijn, zoals mining. Het nadeel van minen is dat er heel erg veel computercapaciteit nodig is. Daarnaast hangen daar vaak hoge kosten mee samen, daardoor is de kans kleiner dat je een voordeel overhoudt aan het handelen in cryptovaluta. Dat is de reden dat je de opbrengst als gevolg van het minen niet zelf hoeft aan te geven. Een uitzondering hierop is wanneer de opbrengst hoger is dan de kosten. Als dit het geval is, dan moet er sprake zijn van inkomsten uit winst uit je onderneming of inkomsten uit overig werk dat is verricht.

Aangifte doen voor belastingheffing over cryptovaluta

Als je aangifte doet voor de belastingheffing over cryptovaluta, dan gaat dat via de aangifte voor de inkomstenbelasting. Per 1 januari om 00:00 uur geef je de stand van je vermogen aan en daarbij moet je ook de cryptokoers vermelden. Er is nog geen sprake van voorschriften over welke cryptokoers je van welk handelsplatform gebruikt. Het gebruik hiervan is dus vormvrij. Je neemt de koers van het handelsplatform waar de cryptovaluta vandaan komen, of waar ze dan ook te vinden zijn. Normaal gesproken wordt vermogen (in het algemeen) belast in box drie. Echter, als je je actief bezighoudt met de groei van je vermogen, dan kan de belastingheffing ook in box 1. Op dat moment is er sprake van meer dan normaal vermogensbeheer.

Hoe zit het met kansspelbelasting op gewonnen geld?

Door jorrob in Juridisch
Roulette

De kansspelbelasting: wanneer moet je dit betalen en wanneer niet?

Ben je in de prijzen gevallen bij de loterij of misschien wel bij een ander kansspel? Dan zul je je vast wel afvragen of je, en hoeveel belasting je dan moet betalen. Als je een prijs hebt gewonnen van €449,- of minder, dan hoef je geen kansspelbelasting te betalen. Een uitzondering hierop is als het gaat om een prijs bij een kansspel op internet. Als het gaat om een kansspel op internet, dan moet je aangifte doen op het moment dat je in een maand meet hebt gewonnen dan dat je hebt ingezet. Als het gaat om een Nederlands kansspel dan betekent het dat de leiding van de organisatie in Nederland is gevestigd.

Meer dan €449,- verdiend in een Nederlands kansspel, hoe zit dat nu?

Als het gaat om een Nederlands kansspel, dan moet je kansspelbelasting betalen over de totale prijs die je op dat moment hebt ingezet. Dit hoef je echter niet zelf gedaan, dit wordt namelijk gedaan door de Nederlandse organisator. De Nederlandse organisator doet dan aangifte en betaalt de kansspelbelasting dan aan de Nederlandse belastingdienst. Doordat de belasting van de opbrengst af gaat, valt de nettoprijs die je over houdt aan het kans spel meestal lager uit. Het tarief van de kansspelbelasting bedraagt 30,1%. Bij het berekenen van de kansspelbelasting wordt er geen rekening gehouden met hoe hoog het bedrag is dat je hebt ingezet. Het is dus belangrijk om je bewust te zijn van het feit dat het bedrag dat je moet betalen aan belasting hoger kan uitvallen dan het rendement wat je overhoudt aan het deelnemen van het kansspel.

Aan wat voor verschillende soorten kansspelen kun je dan denken?

Er zijn heel erg veel verschillende soorten kansspelen. Voorbeelden van kansspelen zijn: kansspelen met een kansspelautomaat, weddenschappen, casinospelen, zoals blackjack en roulette, bingo’s (dit is misschien wel het meest voor de hand liggende kansspel), puzzels, pokerspelen, maar ook heel veel verschillende soorten loterijen, zoals de staatsloterij of de postcodeloterij. Als het om een prijs gaat in een spel met een (kleine) groep vrienden of collega’s, dan hoef je geen kansspelbelasting te betalen. Hierbij kun je denken aan een WK-pool of een tourspel op het werk. Het kan ook zo zijn dat je mee hebt gedaan aan een kansspel in het buitenland. Hier is sprake van als de leiding van de organisatie niet in Nederland is gevestigd.

Boetes die opgelegd zijn vanwege de GDPR-wetgeving

Door jorrob in Juridisch
GDPR

Wat is GDPR?

Om te beginnen gaf de Europese privacy richtlijn uit de jaren ’95 lidstaten de ruimte om hun eigen privacyrichtlijn te bedenken en te ontwikkelen. Dat heeft ertoe geleid dat er verschillen waren opgetreden tussen de manier van wetgeving van de landen onderling. Om deze vaak zeer grote verschillen tussen de landen gelijk te trekken is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het leven geroepen. Er was hiervoor sprake van de Nederlandse Wet op de Bescherming van de Persoonsgegevens (WBP). De AVG/GDPR is dus een vervanger geweest van de Nederlandse Wet op de Bescherming van de Persoonsgegevens (WBP). GDPR staat voor ‘General Data Protection Regulation’. De nieuwe wet van de privacyverordening is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens in het grote zakelijke verkeer verwerken. Van deze wetgeving hoor je vaak in het nieuws. Op de werkvloer wordt de verwerking van persoonsgegevens steeds belangrijker en vooral steeds gevoeliger. Werkgevers moeten zich tegenwoordig zeer bewust zijn van op welke manier ze de gegevens verwerken en opslaan. Dat maakt het complex, maar dat zorgt er wel voor dat de privacy van mensen steeds meer wordt gewaarborgd. Ook is de nieuwe privacyverordening van toepassing op bedrijven die persoonsgegevens met elkaar uitwisselen. Echter is dit alleen van toepassing als er daarbij sprake is van geautomatiseerde gegevensverwerking. Voorbeelden hiervan zijn onder andere externe hosting van websites of applicaties en outsourcing van salarisadministratie.

Wijzigingen door de General Data Protection Regulation

General Data Protection Regulation brengt meerdere nieuwe verplichtingen met zich mee. Het is van zeer groot belang dat bedrijven zich hiervan bewust zijn en dat ze hiermee om kunnen gaan. Een aantal wijzigingen door de General Data Protection Regulation valt op.

Zo is het verplicht geworden om een Privacy Impact Assessement uit te voeren op het moment dat persoonsgegevens worden gewerkt die grote risico’s van privacy met zich mee brengen. Daarnaast is het voor organisaties verplicht geworden om een privacybeleid vast te leggen in hun systeem. Bovendien is er een verplichting voor organisaties gekomen om documentatie voor persoonsverwerking uit te voeren, maar ook is er een wijziging van de meldingsplicht onder de huidige WBP. Daarnaast moet er gehandhaafd worden op de meldingsplicht van datalekken, echter met een verlaging van de drempel. Al met al is het zeer belangrijk voor organisaties om bewust te zijn van de ontwikkelingen van de regel- en wetgeving van privacygegevens als gevolg van de invoering van de General Data Protection Regulation.

Proef met wapenstok voor boa’s in vijf gemeentes

Door jorrob in Juridisch
Nederlandse agenten

Een boa staat voor een buitengewoon opsporingsambtenaar. Kort samengevat helpt een boa toezicht houden op de veiligheid en de lokale orde binnen een gemeente. Dit betekent dat deze ambtenaren de bevoegdheid hebben om op te sporen. Bij opsporingsbevoegdheid kun je denken aan het onderzoeken of er bepaalde strafbare feiten in het verleden zijn gepleegd. Verder is het toegestaan dat boa’s verdachten aanhouden. Zij mogen ook iemands identiteit controleren, boetes uitschrijven en een proces-verbaal opmaken. Dit maakt dat zij een vrij divers pakket aan taken tot zich mogen rekenen. Toch hebben zij aanzienlijk minder bevoegdheid dan de politie. Boa’s mogen alleen op het gebied werken waarvoor ze specifiek zijn opgeleid. Je kunt boa’s herkennen aan het kenmerkende blauw met zwart-gele hesje of uniform dat zij dragen. Boa’s zijn werkzaam in gemeenten, bij inspectiediensten of bij verschillende organisaties. Hierbij kun je denken aan leerplichtambtenaren, boswachters, parkeerwachters of belastinginspecteurs. Maar ook zijn het controleurs van de openbare ruimte. Nederland telt ruim 20.000 boa’s. De laatste tijd zijn boa’s veel in het nieuws geweest omdat zij in aanmerking willen komen voor het dragen van een wapenstok en pepperspray.

Toename van geweldincidenten met boa’s

Sinds de uitbraak van het coronavirus is het aantal incidenten met boa’s met maar liefst 60% gestegen. Naar aanleiding van verschillende geweldsincidenten op verschillende locaties in Nederland pleiten boa’s voor een wapenstok en pepperspray. Daarmee voelen zij zich veiliger tijdens het uitvoeren van hun werk en zijn ze beter beschermd, aldus de actievoerende boa’s in diverse gemeenten. Aanleidingen hiervoor waren geweldsincidenten tijdens het paasweekend van dit voorjaar. Tijdens deze incidenten belandde zelfs in het ziekenhuis. Dit was voor de boa’s de laatste druppel die de emmer deed volstromen.

Pilot met de wapenstokken voor boa’s in januari

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid liet eerder weten dat een wapenstok en pepperspray er voor boa’s niet zou komen. Toch is er besloten vanaf januari 2021 een proef op te zetten met een wapenstok in vijf gemeenten. Boa’s mogen dus vanaf 1 januari bij wijze van een proef een wapenstok gaan dragen. De minister verwacht zeker dat er vaart wordt gemaakt. Er zal steeds een overleg plaatsvinden met de politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeesters van de desbetreffende gemeenten. Inmiddels hebben 22 gemeenten zich ingeschreven voor deze pilot. Het plan was eigenlijk dat deze proef dit najaar al zou zijn begonnen. De coronacrisis gooide echter roet in het eten.