Inkomsten uit cryptocurrency: dit is wat je aan belasting betaalt

Inkomsten uit cryptocurrency: dit is wat je aan belasting betaalt

Door jrmene in Juridisch
Cryptocurrency

Wat zijn nu eigenlijk cryptovaluta?

Je hebt vast wel eens gehoord van bitcoins. Bitcoins is een voordeel van één van de vele soorten waaruit cryptovaluta bestaat. Cryptovaluta zijn digitale ruilmiddelen. Bij deze digitale ruilmiddelen komt geen officiële tegenpartij aan te pas. Een voorbeeld van zo’n tegenpartij is de bank. Bij cryptovaluta is er sprake van transacties. Er worden honderden van zulke transacties gedaan per dag over de hele wereld. De meeste van deze transacties vinden plaats via de zogeheten omwisselplatforms. Bij deze omwisselplatforms kun je tegen betaling van het ‘gewone’ geld cryptovaluta kopen of omwisselen tegen andere cryptovaluta. Niet alleen via omwisselplatforms, maar ook via mining kun je cryptovaluta verwerven.

Ik ben particulier en ik bezit cryptovaluta, hoe zit dat?

Cryptovaluta horen tot je bezittingen in box 3 wat betreft belastingen. Het eerste wat je moet doen is van je cryptovaluta de waarde aangeven in het economische verkeer op 1 januari. 1 januari is de peildatum. Het is belangrijk om daarbij de koers op de peildatum van het gebruikte omwisselplatform te hanteren. Dit kunnen verschillende soorten omwissel platforms zijn, zoals mining. Het nadeel van minen is dat er heel erg veel computercapaciteit nodig is. Daarnaast hangen daar vaak hoge kosten mee samen, daardoor is de kans kleiner dat je een voordeel overhoudt aan het handelen in cryptovaluta. Dat is de reden dat je de opbrengst als gevolg van het minen niet zelf hoeft aan te geven. Een uitzondering hierop is wanneer de opbrengst hoger is dan de kosten. Als dit het geval is, dan moet er sprake zijn van inkomsten uit winst uit je onderneming of inkomsten uit overig werk dat is verricht.

Aangifte doen voor belastingheffing over cryptovaluta

Als je aangifte doet voor de belastingheffing over cryptovaluta, dan gaat dat via de aangifte voor de inkomstenbelasting. Per 1 januari om 00:00 uur geef je de stand van je vermogen aan en daarbij moet je ook de cryptokoers vermelden. Er is nog geen sprake van voorschriften over welke cryptokoers je van welk handelsplatform gebruikt. Het gebruik hiervan is dus vormvrij. Je neemt de koers van het handelsplatform waar de cryptovaluta vandaan komen, of waar ze dan ook te vinden zijn. Normaal gesproken wordt vermogen (in het algemeen) belast in box drie. Echter, als je je actief bezighoudt met de groei van je vermogen, dan kan de belastingheffing ook in box 1. Op dat moment is er sprake van meer dan normaal vermogensbeheer.

Reacties zijn gesloten.