Home

Hoe zit het met kansspelbelasting op gewonnen geld?

Door jrmene in Juridisch
Roulette

De kansspelbelasting: wanneer moet je dit betalen en wanneer niet?

Ben je in de prijzen gevallen bij de loterij of misschien wel bij een ander kansspel? Dan zul je je vast wel afvragen of je, en hoeveel belasting je dan moet betalen. Als je een prijs hebt gewonnen van €449,- of minder, dan hoef je geen kansspelbelasting te betalen. Een uitzondering hierop is als het gaat om een prijs bij een kansspel op internet. Als het gaat om een kansspel op internet, dan moet je aangifte doen op het moment dat je in een maand meet hebt gewonnen dan dat je hebt ingezet. Als het gaat om een Nederlands kansspel dan betekent het dat de leiding van de organisatie in Nederland is gevestigd.

Meer dan €449,- verdiend in een Nederlands kansspel, hoe zit dat nu?

Als het gaat om een Nederlands kansspel, dan moet je kansspelbelasting betalen over de totale prijs die je op dat moment hebt ingezet. Dit hoef je echter niet zelf gedaan, dit wordt namelijk gedaan door de Nederlandse organisator. De Nederlandse organisator doet dan aangifte en betaalt de kansspelbelasting dan aan de Nederlandse belastingdienst. Doordat de belasting van de opbrengst af gaat, valt de nettoprijs die je over houdt aan het kans spel meestal lager uit. Het tarief van de kansspelbelasting bedraagt 30,1%. Bij het berekenen van de kansspelbelasting wordt er geen rekening gehouden met hoe hoog het bedrag is dat je hebt ingezet. Het is dus belangrijk om je bewust te zijn van het feit dat het bedrag dat je moet betalen aan belasting hoger kan uitvallen dan het rendement wat je overhoudt aan het deelnemen van het kansspel.

Aan wat voor verschillende soorten kansspelen kun je dan denken?

Er zijn heel erg veel verschillende soorten kansspelen. Voorbeelden van kansspelen zijn: kansspelen met een kansspelautomaat, weddenschappen, casinospelen, zoals blackjack en roulette, bingo’s (dit is misschien wel het meest voor de hand liggende kansspel), puzzels, pokerspelen, maar ook heel veel verschillende soorten loterijen, zoals de staatsloterij of de postcodeloterij. Als het om een prijs gaat in een spel met een (kleine) groep vrienden of collega’s, dan hoef je geen kansspelbelasting te betalen. Hierbij kun je denken aan een WK-pool of een tourspel op het werk. Het kan ook zo zijn dat je mee hebt gedaan aan een kansspel in het buitenland. Hier is sprake van als de leiding van de organisatie niet in Nederland is gevestigd.

Boetes die opgelegd zijn vanwege de GDPR-wetgeving

Door jrmene in Juridisch
GDPR

Wat is GDPR?

Om te beginnen gaf de Europese privacy richtlijn uit de jaren ’95 lidstaten de ruimte om hun eigen privacyrichtlijn te bedenken en te ontwikkelen. Dat heeft ertoe geleid dat er verschillen waren opgetreden tussen de manier van wetgeving van de landen onderling. Om deze vaak zeer grote verschillen tussen de landen gelijk te trekken is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het leven geroepen. Er was hiervoor sprake van de Nederlandse Wet op de Bescherming van de Persoonsgegevens (WBP). De AVG/GDPR is dus een vervanger geweest van de Nederlandse Wet op de Bescherming van de Persoonsgegevens (WBP). GDPR staat voor ‘General Data Protection Regulation’. De nieuwe wet van de privacyverordening is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens in het grote zakelijke verkeer verwerken. Van deze wetgeving hoor je vaak in het nieuws. Op de werkvloer wordt de verwerking van persoonsgegevens steeds belangrijker en vooral steeds gevoeliger. Werkgevers moeten zich tegenwoordig zeer bewust zijn van op welke manier ze de gegevens verwerken en opslaan. Dat maakt het complex, maar dat zorgt er wel voor dat de privacy van mensen steeds meer wordt gewaarborgd. Ook is de nieuwe privacyverordening van toepassing op bedrijven die persoonsgegevens met elkaar uitwisselen. Echter is dit alleen van toepassing als er daarbij sprake is van geautomatiseerde gegevensverwerking. Voorbeelden hiervan zijn onder andere externe hosting van websites of applicaties en outsourcing van salarisadministratie.

Wijzigingen door de General Data Protection Regulation

General Data Protection Regulation brengt meerdere nieuwe verplichtingen met zich mee. Het is van zeer groot belang dat bedrijven zich hiervan bewust zijn en dat ze hiermee om kunnen gaan. Een aantal wijzigingen door de General Data Protection Regulation valt op.

Zo is het verplicht geworden om een Privacy Impact Assessement uit te voeren op het moment dat persoonsgegevens worden gewerkt die grote risico’s van privacy met zich mee brengen. Daarnaast is het voor organisaties verplicht geworden om een privacybeleid vast te leggen in hun systeem. Bovendien is er een verplichting voor organisaties gekomen om documentatie voor persoonsverwerking uit te voeren, maar ook is er een wijziging van de meldingsplicht onder de huidige WBP. Daarnaast moet er gehandhaafd worden op de meldingsplicht van datalekken, echter met een verlaging van de drempel. Al met al is het zeer belangrijk voor organisaties om bewust te zijn van de ontwikkelingen van de regel- en wetgeving van privacygegevens als gevolg van de invoering van de General Data Protection Regulation.

Verduurzaming van de landbouw in Nederland

Door jrmene in Duurzaam
Landbouw Nederland

Duurzaamheid speelt al jaren een zeer frequente rol in het leven van mensen. Dit onderwerp zal alleen maar in populariteit gaan stijgen. Op ieder facet en op ieder vlak in de samenleving is er mogelijkheid tot verduurzaming. Er wordt veel aan gedaan om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken en te minimaliseren, zodat de aarde ook weer aan volgende generaties kan worden doorgegeven.

Moderne technologie inzetten om de landbouw te verduurzamen

In de landbouw zijn ze ook van verduurzaming doordrongen. Nederland kan worden beschreven als ‘the state of the art’; beter bestaat er niet en loopt dus voorop. Op duurzaamheidsvlak kan er nog veel winst worden behaald. Nederland zit ongeveer op 10% van de doelen die op duurzaamheid gehaald dienen te worden. Dat percentage moet natuurlijk de komende jaren fors omhoog. En dat is geen eenvoudige opgave, zo weten ze de kenners dat ook in de landbouw. Teneinde dit percentage een flinke boost te kunnen geven, wordt er al gekeken naar precisie-landbouw. Hierbij zal er veel gebruik worden gemaakt van moderne techniek om de verduurzaming in de landbouw van Nederland te kunnen optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van speciale drones zodat nauwkeurig kan worden bekeken of en welke bestrijdingsmiddelen er nodig zijn op delen van een perceel. Daarnaast kunnen er robots worden ingezet die dit werk kunnen uitvoeren en zieke plantjes en onkruid uit de grond trekken. Door de technologie in te zetten en te verbeteren, kunnen er nieuwe banen worden gecreëerd en blijft ook de landbouw innoveren en aantrekkelijk voor jonge mensen.

Andere voorbeelden van verduurzaming

Daarnaast wordt nauw gekeken naar de huidige consumptie van vlees. De tendens is zichtbaar dat steeds meer mensen minder vlees gaan eten. Dan word je geen vegetariër of veganist genoemd, maar wel een flexitariër genoemd. Het eten van minder vlees heeft ook effect op de vleesfabrikanten en de landbouw. Om die reden worden er meer vleesvervangers geproduceerd; daar is steeds meer vraag naar. Andere voorbeelden van verduurzaming in de landbouw zijn het doorvoeren van duurzaamheid in alle facetten, bijvoorbeeld welzijnsvriendelijke huisvesting met veel daglicht of voer uit restproducten. Ook het opwekken van eigen energie is een mooi voorbeeld van verduurzaming; er zijn dan geen fossiele brandstoffen meer nodig. Al met al is er nog veel werk aan de winkel, maar er liggen reeds veel ideeën op de tafel die direct geïmplementeerd kunnen worden. Dit lukt de ene ondernemer beter dan de andere.

Baudet terug op zijn troon: hoeveel blijft er over van de FVD?

Door jrmene in Politiek
Regering Den Haag

De laatste tijd is er veel te doen om de politieke partij Forum voor Democratie (FvD). Het voortbestaan van de partij hing aan een zijden draadje. Aan alle kanten en uit diverse hoeken ontstond felle kritiek over partijoprichter Thierry Baudet. De meesten zagen hem liever gaan, maar hij geeft niet zomaar op. Nu hij de steun heeft gekregen van de partijleden gaf dat de doorslag verder te gaan met FvD en te focussen op zaken die ertoe doen, enkel en alleen met de mensen die hier hetzelfde over denken en hem geen mes in de rug steken. Wat is er in de afgelopen periode allemaal gebeurd bij deze politieke partij?

Hoe de commotie binnen Forum voor Democratie begon

Het begon allemaal bij antisemitische uitspreken van leden uit de jongerenorganisatie van Forum van Democratie. Het Parool beweerde eind november te beschikken over screenshots van dergelijke uitspraken over antisemitisme en homofobie. Dit zouden de leden van JFVD in WhatsApp-groepen en op het social media kanaal Instagram hebben vermeld. De coördinatoren van de jongerenorganisatie werden per direct uit hun functie gezet, omdat zij betrokken waren bij deze uitspraken. De verspreiding van deze berichten en uitspraken wordt verder onderzocht. Het gehele verhaal krijgt echter en enorme staart als diverse senatoren waaronder Annabel Nanninga en Rob Roos het niet eens zijn met het optreden door het bestuur van JFVD. Een paar dagen daarna maakte Thierry Baudet via een filmpje op Twitter bekend dat hij zich terugtrekt als lijsttrekker van de politieke partij. Hiermee neemt hij naar eigen zeggen politieke verantwoordelijkheid. Het bestuur van JFVD ligt nog steeds onder vuur: er wordt een ultimatum gesteld om de tak te ontbinden.

Nog meer partijleden stappen op

Een paar dagen later werd duidelijk dat Baudet zich niet alleen terugtrekt als lijsttrekker, maar ook als partijvoorzitter. Voor hem een grote stap om het voorzitterschap naast zich neer te leggen. Ook zijn rechterhand Theo Hiddema stapt op. Een week later wordt bekend dat Baudet zich toch verkiesbaar opstelt, zowel als lijsttrekker en partijleider. Dat er sprake is van een enorm gevecht in het openbaar, is nu wel duidelijk. Meerdere trouwe partij bestuursleden maken in dezelfde week bekend Forum voor Democratie te verlaten, onder wie Annabel Nanninga, Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek. Uit een bindend referendum bleek dat partijleden positief gestemd waren over de positie van Baudet. Een scheuring binnen de partij is onvermijdelijk. Thierry Baudet staat voor een lastig pakket om de partij te kunnen redden en zijn visie waar te kunnen blijven maken. Hoe dat uitpakt, zal volgend jaar tijdens de verkiezingen zichtbaar worden.

Proef met wapenstok voor boa’s in vijf gemeentes

Door jrmene in Juridisch
Nederlandse agenten

Een boa staat voor een buitengewoon opsporingsambtenaar. Kort samengevat helpt een boa toezicht houden op de veiligheid en de lokale orde binnen een gemeente. Dit betekent dat deze ambtenaren de bevoegdheid hebben om op te sporen. Bij opsporingsbevoegdheid kun je denken aan het onderzoeken of er bepaalde strafbare feiten in het verleden zijn gepleegd. Verder is het toegestaan dat boa’s verdachten aanhouden. Zij mogen ook iemands identiteit controleren, boetes uitschrijven en een proces-verbaal opmaken. Dit maakt dat zij een vrij divers pakket aan taken tot zich mogen rekenen. Toch hebben zij aanzienlijk minder bevoegdheid dan de politie. Boa’s mogen alleen op het gebied werken waarvoor ze specifiek zijn opgeleid. Je kunt boa’s herkennen aan het kenmerkende blauw met zwart-gele hesje of uniform dat zij dragen. Boa’s zijn werkzaam in gemeenten, bij inspectiediensten of bij verschillende organisaties. Hierbij kun je denken aan leerplichtambtenaren, boswachters, parkeerwachters of belastinginspecteurs. Maar ook zijn het controleurs van de openbare ruimte. Nederland telt ruim 20.000 boa’s. De laatste tijd zijn boa’s veel in het nieuws geweest omdat zij in aanmerking willen komen voor het dragen van een wapenstok en pepperspray.

Toename van geweldincidenten met boa’s

Sinds de uitbraak van het coronavirus is het aantal incidenten met boa’s met maar liefst 60% gestegen. Naar aanleiding van verschillende geweldsincidenten op verschillende locaties in Nederland pleiten boa’s voor een wapenstok en pepperspray. Daarmee voelen zij zich veiliger tijdens het uitvoeren van hun werk en zijn ze beter beschermd, aldus de actievoerende boa’s in diverse gemeenten. Aanleidingen hiervoor waren geweldsincidenten tijdens het paasweekend van dit voorjaar. Tijdens deze incidenten belandde zelfs in het ziekenhuis. Dit was voor de boa’s de laatste druppel die de emmer deed volstromen.

Pilot met de wapenstokken voor boa’s in januari

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid liet eerder weten dat een wapenstok en pepperspray er voor boa’s niet zou komen. Toch is er besloten vanaf januari 2021 een proef op te zetten met een wapenstok in vijf gemeenten. Boa’s mogen dus vanaf 1 januari bij wijze van een proef een wapenstok gaan dragen. De minister verwacht zeker dat er vaart wordt gemaakt. Er zal steeds een overleg plaatsvinden met de politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeesters van de desbetreffende gemeenten. Inmiddels hebben 22 gemeenten zich ingeschreven voor deze pilot. Het plan was eigenlijk dat deze proef dit najaar al zou zijn begonnen. De coronacrisis gooide echter roet in het eten.